Nyheter

Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år från 1 juli

1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten på ersättning som betalas ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år.

De nya reglerna gäller ersättning för utfört arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019. Ålderspensionsavgift ska betalas för dem som är födda 1938 till 1953.

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år från 1 augusti

1 juli 2019

Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år.

Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

Lön som har utgjort underlag för sänkningen kan inte räknas in i underlaget för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.

Höjt tak för rutavdrag från 1 juli

30 juni 2019

Rutavdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Därmed är avdraget lika stort för alla oavsett ålder. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Skattereduktion för gåvor

30 juni 2019

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs 1 juli

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs för pengagåvor om minst 2 000 kronor under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.

Från och med den 1 juli 2019 kan du åter igen få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:

 • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle.

 • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).

 • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året (detta gäller även gåvor under 2019). Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.

 • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Fåmansföretag aktiebolag – löneuttag 2018

3 december 2018

Det börjar bli dags att planera inför beskattningen 2019. Här framgår vad du som fysisk person behöver tänka på inför årsskiftet vad gäller inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Huvudregeln
För att du som delägare i ett fåmansföretag ska kunna beräkna nästa års utdelning enligt huvudregeln krävs att du själv eller någon närstående till dig tagit ut en tillräckligt hög lön under 2018. Om någon inom närståendekretsen tar ut en lön som uppgår till 600 000 kronor eller mer är löneuttagskravet uppfyllt. Nivån krävs om det sammanlagda uttagna kontanta lönerna i bolaget uppgår till 4.500.000 kronor eller mer. Vid lägre lönesummor är löneuttagskravet uppfyllt när du eller någon närstående tagit ut 369.000 kronor plus 5 procent av totalt löneunderlag. Det är därför mycket viktigt att du som fåmansföretagare nu under december månad ser till att uppfylla något av ovanstående löneuttagskrav. Skulle så inte vara fallet får du istället använda dig av förenklingsregeln för att beräkna din utdelning på dina aktier.

Förenklingsregeln
Som alternativ till huvudregeln kan du beräkna gränsbelopp enligt förenklingsregeln. Då beräknas gränsbeloppet till 2,75 inkomstbasbelopp. Förenklingsregeln kan inte kombineras med ett löneutrymme.

För beräkning av gränsbeloppet 2019 är schablonbeloppet 171.875 kronor. Har du ett företag utan anställda kommer förenklingsregeln att vara det bästa alternativet om du tar ut en lön under cirka 394.800 kronor. Tar du ut en högre lön blir huvudregeln normalt bättre.

Man får bara använda förenklingsregeln för att räkna gränsbelopp på aktierna i ett bolag. Har man fler bolag får man räkna gränsbelopp enligt huvudregeln i de övriga. Utgångspunkten är att man väljer att använda förenklingsregeln i det företag man äger mest aktier, gärna ett helägt företag, eller i det företag där man inte uppnår kraven för att få använda ett lönebaserat utrymme.

Arbetsgivardeklaration på individnivå fr.o.m. 2019

3 december 2018

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Enkelt uttryckt skall arbetsgivarna tala om exakt hur mycket de har betalat ut i lön och till vem pengarna har betalats.

Jultider – påminnelse om avdragsregler

3 december 2018

Jultider är generösa tider. Många vill passa på att ge anställda julgåvor och att vårda relationen med kunder genom jullunch eller presenter. Här nedan beskriver vi en del regler som ni bör ha koll på gällande gåvor, julbord mm.

Julgåvor till anställda
Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt skattepliktiga. De anses utgöra ersättning för utfört arbete. Från denna princip finns tre undantag:
– julgåvor,
– jubileumsgåvor och
– minnesgåvor

Max 450 kronor
Julgåva av mindre värde är skattefri för en anställd. Beloppet för skattefria julgåvor är fastställt till 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde inräknas inte fraktkostnader. Beloppet är ett gränsbelopp vilket innebär att om den anställde får en dyrare gåva ska han eller hon skatta för hela beloppet. Arbetsgivaren ska då betala arbetsgivaravgifter samt dra preliminärskatt på förmånens värde.
Vilken typ av gåvor kan vara skattefria?
Utgångspunkten är att alla typer av gåvor under gränsvärdet är skattefria för den anställde. Det behöver alltså inte vara en typisk julgåva.

Det som inte kan ges bort skattefritt är kontanter eller presenter som kan likställas med kontanter. Ett presentkort som kan bytas ut mot pengar omfattas därför inte av skattefriheten.

Julgåvor till organisationer
Många företag väljer att, istället för julkort och julgåvor till affärskontakter, skänka en gåva till välgörande ändamål. Detta ses skattemässigt som ej avdragsgilla gåvor.

Julbord för anställda
Julfest för anställda omfattas av reglerna för intern representation. Det betyder att avdrag inte längre medges för den mat och dryck som serveras. Avdrag medges med 180 kronor exklusive moms per person för olika kringkostnader. Exempel på kringkostnader kan vara lokalhyra, diskjockey, uppträdanden med mera.

Avdrag medges även för kostnader för de anställdas familjemedlemmar eller pensionerade medarbetare som deltar. Skatteverkets inställning är att avdrag bara kan medges för två personalfester per år. Julfesten är inte skattepliktig för den anställde.

Kundvård
Kundvård är viktigt. För att ett företag ska lyckas sälja sina produkter måste det vara lyhört för kundernas synpunkter och utveckla sina produkter efter kundernas behov. En del i arbetet med att bibehålla en god relation med kunder brukar vara att träffa dem för att bland annat diskutera inköp, produkter och produktutveckling.

Så här i jultider är det också vanligt att företag köper in presenter till sina kunder för att bibehålla goda relationer. En fråga som ofta återkommer är därför om kostnader för måltider och presenter är skattemässigt avdragsgilla i näringsverksamheten.

Julgåvor till kunder
Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla eftersom de inte anses ha en så stark koppling till näringsverksamhet som krävs för avdragsrätt. Det finns dock ett par situationer där gåvor kan vara avdragsgilla.

Den första situationen gäller när en gåva, till exempel en chokladkartong, lämnas i samband med representation istället för att det bjuds på mat. Det kan också vara fråga om gåva vid jubileum. Maximalt avdrag är i dessa fall 180 kronor exklusive moms enligt Skatteverket.

Ett annat exempel på avdragsgill gåva är gåva av reklamartiklar.
”Reklamgåvor ska vara av förhållandevis obetydligt värde. Enligt Skatteverkets uppfattning bör avdragsramen för reklamgåva uppgå till samma belopp som för representationsgåva, dvs. 180 kronor per person med tillägg för mervärdesskatt.

Vad krävs för avdragsrätt?
Sammanfattningsvis måste julgåvor till kunder vara reklamgåvor eller representationsgåvor för att de ska vara avdragsgilla. Värdet får inte vara för högt och företagets namn måste finnas tryckt på reklamgåvan.

Mutor
Företaget kan ge bort en gåva till en kund även om den inte är en reklamgåva. Konsekvensen är att kostnaden inte blir avdragsgill i verksamheten. Var noga med att inte ge bort gåvor av alltför högt värde. Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta och mutbrott respektive bestickning är straffbelagda i brottsbalken.

Julbord för kunder
När ett företag bjuder kunder på julbord så kan det vara representation. Det innebär att avdragsrätten för måltidsutgifter är slopad.

Nya skattefria personalvårdsförmåner

11 februari 2018

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde, som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag.

Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats.

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdas utgifter för både motion och annan friskvård.

Även vissa mobilappar, till exempel med enklare registreringsprogram för motion, är skatte- och avgiftsfria trots att de också kan användas på fritiden. Arbetsgivaren kan däremot inte skattefritt tillhandahålla utrustning eller webbtjänster för motion eller annan friskvård i den anställdas bostad. Endast i undantagsfall kan det godtas att sådana förmåner tillhandahålls i den anställdas bostad.

Det finns en lista på skattefria friskvårdsförmåner på Skatteverkets hemsida.

Bonus malus

11 februari 2018

Nu är det bestämt, regeringens förslag om ett Bonus-malus-system för inköp av nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar träder i kraft den 1 juli 2018. Om du funderar på att köpa eller leasa ny bil finns det mycket att tänka på.

Bonus-malus kommer att påverka både din egen och företagets ekonomi. Det nya systemet består av följande grundläggande punkter:

 • Den nya fordonsskatten gäller nya bilar som tas i trafik efter den 1 juli.
 • Skatten gäller inte bilar som redan är i trafik eller tas i trafik före 1 juli.
 • Den höjda fordonsskatten gäller under bilens tre första år. Sen gäller i stort sett nuvarande skatteregler, dock får dieselbilar en ny beräkningsmodell. Väljer du att köpa en ny bil med nollutsläpp efter 1 juli premieras köpet med en ”bonus” på upp till 60 000 kronor.
 • För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km.
 • Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris.
 • Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.
 • Supermiljöbilspremien ersätts av bonusen.
 • Den femåriga fordonsskattebefrielsen på miljöbilar tas bort men påverkar inte bilar som redan är i trafik.

Fåmansföretag aktiebolag – löneuttag 2017

6 december 2017

Det börjar bli dags att planera inför beskattningen 2018. Här framgår vad du som fysisk person behöver tänka på inför årsskiftet vad gäller inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.

För att du som delägare i ett fåmansföretag ska kunna beräkna nästa års utdelning enligt huvudregeln krävs att du själv eller någon närstående till dig tagit ut en tillräckligt hög lön under 2017. Om någon inom närståendekretsen tar ut en lön som uppgår till 590.400 kronor eller mer är löneuttagskravet uppfyllt. Nivån krävs om det sammanlagda uttagna kontanta lönerna i bolaget uppgår till 4.430.000 kronor eller mer. Vid lägre lönesummor är löneuttagskravet uppfyllt när du eller någon närstående tagit ut 369.000 kronor plus 5 procent av totalt löneunderlag. Det är därför mycket viktigt att du som fåmansföretagare nu under december månad ser till att uppfylla något av ovanstående löneuttagskrav. Skulle så inte vara fallet får du istället använda dig av förenklingsregeln för att beräkna din utdelning på dina aktier.

/dev/