Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Notiser: December 2016

Telefonnummer

8 december 2016

Våra anställda har nya telefonnummer där varje anställd har ett eget telefonnummer. Vårt gemensamma kontorsnummer är borttaget. För att se respektive anställds nummer, gå till Kontakt.

/dev/