Notiser: Mars 2017

Välkommen, David Sander & Emma Wånger!

16 mars 2017

Vi har anställt David Sander som började hos oss 20 februari.
Emma Wånger praktiserar hos oss även nu under våren och beräknas börja en anställning hos oss efter praktikperiodens slut.

/dev/