Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

10 juni 2021

Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.

Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de möjligheter som finns sedan tidigare att ge skattefria gåvor till anställda, alltså t ex julgåvor får lämnas utöver ovanstående gåvovärde.

Tillväxtverket – ansökan om korttidspermittering

10 juni 2021

Vill du söka stöd för korttidspermittering?

Sista dag för ansökan om korttidsstöd för perioden februari – juni 2021 är 30/6. Gå in på tillvaxtverket.se och läs mer eller hör av dig till oss, så kan vi berätta mer.

Omställningsstöd

10 juni 2021

Vill du söka omställningsstöd?

Senaste dag för ansökan för perioden mars – april 2021 är 30/6. Har du funderingar kring omställningsstöd, hör av dig till oss, så kan vi berätta mer.

Regler kring julgåvor

23 november 2020

Det börjar bli dags för julgåvor, här kommer lite info om vad som gäller.

  • Kostnaden för julgåvor till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms (Speciella regler i år, se nedan)


  • Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva.


  • Du som har enskild firma kan däremot inte göra avdrag för egna personalfester.


  • Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv.


  • Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020.


  • Om gåvan är värd mer än 1 000 kronor så beskattas den del som överstiger 1 000 kronor.
    Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.


  • Det går att kombinera båda gåvorna ovan om man inte redan utnyttjat den tillfälliga skattefriheten för gåvor upp till 1000 kr.

Omsättningsstöd för enskild firma

22 november 2020

Du som har enskild firma kan söka ett särskilt omsättningsstöd. Beslut finns om att man kan söka för perioden mars–april, maj och juni–juli.

Stödet ger ersättning med 75% av förlorad omsättning och skall ansökas för resp period separat. Max stöd för alla tre perioder är 120 000 kr. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

Omställningsstödet förlängs 3 mån

20 november 2020

Omställningsstödet förlängs med ytterligare tre månader.

Det tidigare stödet gällde mars–april. Nu är beslutet fattat att stödet ska förlängas med perioden maj som en ansökan och juni–juli blir en ansökan. Stödet måste sökas senast 30 november för dessa perioder. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

Covid-19: Bekymmersamma tider

3 april 2020

Det är en synnerligen omtumlande tid vi lever i och på något sätt, nu eller i framtiden, kommer vi alla att bli drabbade av det som sker.

verksamt.se kan du hitta mycket information i samlad form. Se vidare under rubrikerna ”tips och råd” och ”aktuellt”.

Vi står också givetvis till tjänst för att svara på dina frågor och funderingar kring din specifika situation.

Stefan & Rinda med personal

Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år från 1 juli

1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten på ersättning som betalas ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år.

De nya reglerna gäller ersättning för utfört arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019. Ålderspensionsavgift ska betalas för dem som är födda 1938 till 1953.

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år från 1 augusti

1 juli 2019

Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år.

Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

Lön som har utgjort underlag för sänkningen kan inte räknas in i underlaget för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.

Höjt tak för rutavdrag från 1 juli

30 juni 2019

Rutavdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Därmed är avdraget lika stort för alla oavsett ålder. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

/dev/