Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter

Regler kring julgåvor

23 november 2020

Det börjar bli dags för julgåvor, här kommer lite info om vad som gäller.

 • Kostnaden för julgåvor till anställda är avdragsgill för arbetsgivaren om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms (Speciella regler i år, se nedan)


 • Även en företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva.


 • Du som har enskild firma kan däremot inte göra avdrag för egna personalfester.


 • Du som har enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du ger en julgåva till dig själv.


 • Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020.


 • Om gåvan är värd mer än 1 000 kronor så beskattas den del som överstiger 1 000 kronor.
  Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.


 • Det går att kombinera båda gåvorna ovan om man inte redan utnyttjat den tillfälliga skattefriheten för gåvor upp till 1000 kr.

Omsättningsstöd för enskild firma

22 november 2020

Du som har enskild firma kan söka ett särskilt omsättningsstöd. Beslut finns om att man kan söka för perioden mars–april, maj och juni–juli.

Stödet ger ersättning med 75% av förlorad omsättning och skall ansökas för resp period separat. Max stöd för alla tre perioder är 120 000 kr. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

Omställningsstödet förlängs 3 mån

20 november 2020

Omställningsstödet förlängs med ytterligare tre månader.

Det tidigare stödet gällde mars–april. Nu är beslutet fattat att stödet ska förlängas med perioden maj som en ansökan och juni–juli blir en ansökan. Stödet måste sökas senast 30 november för dessa perioder. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

Covid-19: Bekymmersamma tider

3 april 2020

Det är en synnerligen omtumlande tid vi lever i och på något sätt, nu eller i framtiden, kommer vi alla att bli drabbade av det som sker.

verksamt.se kan du hitta mycket information i samlad form. Se vidare under rubrikerna ”tips och råd” och ”aktuellt”.

Vi står också givetvis till tjänst för att svara på dina frågor och funderingar kring din specifika situation.

Stefan & Rinda med personal

Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år från 1 juli

1 juli 2019

Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den särskilda löneskatten på ersättning som betalas ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år.

De nya reglerna gäller ersättning för utfört arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019. Ålderspensionsavgift ska betalas för dem som är födda 1938 till 1953.

Sänkta arbetsgivaravgifter för personer mellan 15 och 18 år från 1 augusti

1 juli 2019

Från och med den 1 augusti 2019 behöver du som arbetsgivare bara betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år.

Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

Lön som har utgjort underlag för sänkningen kan inte räknas in i underlaget för beräkning av avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, eller vid beräkning av avgiftspliktig ersättning enligt stödområdeslagen.

Höjt tak för rutavdrag från 1 juli

30 juni 2019

Rutavdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Därmed är avdraget lika stort för alla oavsett ålder. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

Skattereduktion för gåvor

30 juni 2019

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs 1 juli

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs för pengagåvor om minst 2 000 kronor under året. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.

Från och med den 1 juli 2019 kan du åter igen få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:

 • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle.

 • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).

 • Du måste skänka minst 2 000 kronor under året (detta gäller även gåvor under 2019). Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.

 • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Fåmansföretag aktiebolag – löneuttag 2018

3 december 2018

Det börjar bli dags att planera inför beskattningen 2019. Här framgår vad du som fysisk person behöver tänka på inför årsskiftet vad gäller inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Huvudregeln
För att du som delägare i ett fåmansföretag ska kunna beräkna nästa års utdelning enligt huvudregeln krävs att du själv eller någon närstående till dig tagit ut en tillräckligt hög lön under 2018. Om någon inom närståendekretsen tar ut en lön som uppgår till 600 000 kronor eller mer är löneuttagskravet uppfyllt. Nivån krävs om det sammanlagda uttagna kontanta lönerna i bolaget uppgår till 4.500.000 kronor eller mer. Vid lägre lönesummor är löneuttagskravet uppfyllt när du eller någon närstående tagit ut 369.000 kronor plus 5 procent av totalt löneunderlag. Det är därför mycket viktigt att du som fåmansföretagare nu under december månad ser till att uppfylla något av ovanstående löneuttagskrav. Skulle så inte vara fallet får du istället använda dig av förenklingsregeln för att beräkna din utdelning på dina aktier.

Förenklingsregeln
Som alternativ till huvudregeln kan du beräkna gränsbelopp enligt förenklingsregeln. Då beräknas gränsbeloppet till 2,75 inkomstbasbelopp. Förenklingsregeln kan inte kombineras med ett löneutrymme.

För beräkning av gränsbeloppet 2019 är schablonbeloppet 171.875 kronor. Har du ett företag utan anställda kommer förenklingsregeln att vara det bästa alternativet om du tar ut en lön under cirka 394.800 kronor. Tar du ut en högre lön blir huvudregeln normalt bättre.

Man får bara använda förenklingsregeln för att räkna gränsbelopp på aktierna i ett bolag. Har man fler bolag får man räkna gränsbelopp enligt huvudregeln i de övriga. Utgångspunkten är att man väljer att använda förenklingsregeln i det företag man äger mest aktier, gärna ett helägt företag, eller i det företag där man inte uppnår kraven för att få använda ett lönebaserat utrymme.

Arbetsgivardeklaration på individnivå fr.o.m. 2019

3 december 2018

Från och med januari 2019 ska du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen.

Det innebär att du inte längre ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Enkelt uttryckt skall arbetsgivarna tala om exakt hur mycket de har betalat ut i lön och till vem pengarna har betalats.

/dev/