Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: December 2016

Avdragsrätten för representationsutgifter

8 december 2016

– Avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring slopas.

– Avdrag medges för förtäring av mindre värde typ Kaffe, te, läskande dryck, kakor, bullar, frukt och enklare smörgås.

– Ingen ändring för andra representationsutgifter såsom teater, idrottsevenemang, kringarrangemang.

– Reglerna träder i kraft den 1 januari 2017.

/dev/