Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: December 2016

Nedsättning av socialavgifter (enskild firma)

8 december 2016

Enmansföretag (enskilda firmor) som anställer en första person ska vara berättigade till en nedsättning av socialavgifterna under längst tolv kalendermånader, så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Nedsättningen är tillfällig och ska gälla till utgången av 2021.

  • Möjligheten till nedsättning av socialavgifterna för nyanställning ska kunna tillämpas på person som anställts den 1 april 2016 eller senare
  • Reglerna träder i kraft den 1 januari 2017

/dev/