Nyheter: Januari 2017

Ändrade regler för representationsavdrag för måltider

1 januari 2017

Vid inkomstbeskattningen har avdragsrätten slopats för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde.

Avdraget för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas så att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

/dev/