Nyheter: Januari 2017

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder

1 januari 2017

Det har införts regler som innebär att ränteutgifter på efterställda skulder, som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av regelverket om kapitaltäckning, inte får dras av.

Avdragsförbudet gäller för bland annat banker och andra kreditinstitut, värdepappersbolag, betalningsinstitut, vissa fondbolag samt försäkringsföretag.

/dev/