Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: Januari 2017

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

1 januari 2017

Beloppsgränsen för när utgifter för resor till och från arbetet får dras av har höjts från 10.000 kronor till 11.000 kronor.

/dev/