Nyheter: Januari 2017

Sänkt reklamskatt

1 januari 2017

Skattesatsen för annonser som följer med en allmän nyhetstidning eller en så kallad periodisk publikation har sänkts från 3 procent till 2,5 procent. Skattesatsen för övriga annonser och reklam har sänkts från 8 procent till 7,65 procent.

Samtidigt har gränsen för återbetalning av reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation höjts från ett belopp motsvarande en skattepliktig omsättning på högst 50 miljoner kronor, till 75 miljoner kronor för ett helt år. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt för övriga annonser och reklam har höjts från 20.000 kronor till 60.000 kronor.

/dev/