Nyheter: Januari 2017

Träffsäkrare nystartsjobb

1 januari 2017

Den längsta stödtiden för anställning av nystartsjobb förkortas till två år. En ersättningstrappa införs, vilket innebär att ersättningsnivån som huvudregel bestäms utifrån tiden som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetsmarknaden.

Förändringarna innebär även att arbetsgivare som anställer nyanlända alltid kan får en subvention på 2,5 gånger arbetsgivaravgiften.

Samtidigt införs krav på att arbetsgivare som anställer med stöd för nystartsjobb ska lämna lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller lön och andra anställningsförmåner som i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

/dev/