Nyheter: Januari 2017

Växa-stöd för den först anställda hos enskild firma

1 januari 2017

Ett tillfälligt så kallat växa-stöd har införts för enskilda näringsidkare som anställer en första person. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna.

Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver inte betalas.

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25.000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller till och med den 31 december 2021.

/dev/