Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: Juni 2017

Förslag till nya skatteregler för företagssektorn

29 juni 2017

Finansdepartementet har lämnat en promemoria med förslag till ändrade skatteregler för företagen.

Bland annat föreslås en sänkt bolagsskatt till 20 procent, avdragsförbud för ränta i gränsöverskridande situationer, begränsningar av ränteavdrag i bolagssektorn, skatteregler för finansiella leasingavtal och ändrade regler för värdeminskningsavdrag avseende hyreshus. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

/dev/