Nyheter: Februari 2018

Bonus malus

11 februari 2018

Nu är det bestämt, regeringens förslag om ett Bonus-malus-system för inköp av nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar träder i kraft den 1 juli 2018. Om du funderar på att köpa eller leasa ny bil finns det mycket att tänka på.

Bonus-malus kommer att påverka både din egen och företagets ekonomi. Det nya systemet består av följande grundläggande punkter:

  • Den nya fordonsskatten gäller nya bilar som tas i trafik efter den 1 juli.
  • Skatten gäller inte bilar som redan är i trafik eller tas i trafik före 1 juli.
  • Den höjda fordonsskatten gäller under bilens tre första år. Sen gäller i stort sett nuvarande skatteregler, dock får dieselbilar en ny beräkningsmodell. Väljer du att köpa en ny bil med nollutsläpp efter 1 juli premieras köpet med en ”bonus” på upp till 60 000 kronor.
  • För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km.
  • Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris.
  • Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.
  • Supermiljöbilspremien ersätts av bonusen.
  • Den femåriga fordonsskattebefrielsen på miljöbilar tas bort men påverkar inte bilar som redan är i trafik.

/dev/