Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: Februari 2018

Bonus malus

11 februari 2018

Nu är det bestämt, regeringens förslag om ett Bonus-malus-system för inköp av nya personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar träder i kraft den 1 juli 2018. Om du funderar på att köpa eller leasa ny bil finns det mycket att tänka på.

Bonus-malus kommer att påverka både din egen och företagets ekonomi. Det nya systemet består av följande grundläggande punkter:

  • Den nya fordonsskatten gäller nya bilar som tas i trafik efter den 1 juli.
  • Skatten gäller inte bilar som redan är i trafik eller tas i trafik före 1 juli.
  • Den höjda fordonsskatten gäller under bilens tre första år. Sen gäller i stort sett nuvarande skatteregler, dock får dieselbilar en ny beräkningsmodell. Väljer du att köpa en ny bil med nollutsläpp efter 1 juli premieras köpet med en ”bonus” på upp till 60 000 kronor.
  • För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km.
  • Bonusen får medges med belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris.
  • Bilar som kan drivas med fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får 10 000 kronor i bonus.
  • Supermiljöbilspremien ersätts av bonusen.
  • Den femåriga fordonsskattebefrielsen på miljöbilar tas bort men påverkar inte bilar som redan är i trafik.

/dev/