Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: November 2020

Omställningsstödet förlängs 3 mån

20 november 2020

Omställningsstödet förlängs med ytterligare tre månader.

Det tidigare stödet gällde mars–april. Nu är beslutet fattat att stödet ska förlängas med perioden maj som en ansökan och juni–juli blir en ansökan. Stödet måste sökas senast 30 november för dessa perioder. Vill du veta mer, hör av dig till oss.

/dev/