Skärpta restriktioner

Då vår region har skärpta rekommendationer kring att jobba hemifrån så mycket som möjligt, så kommer kontoret endast vara delvis bemannat. Kontoret är bemannat mellan kl. 8.30–16 de flesta dagar.

Läs mer →

Nyheter: 2021

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

10 juni 2021

Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.

Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de möjligheter som finns sedan tidigare att ge skattefria gåvor till anställda, alltså t ex julgåvor får lämnas utöver ovanstående gåvovärde.

Tillväxtverket – ansökan om korttidspermittering

10 juni 2021

Vill du söka stöd för korttidspermittering?

Sista dag för ansökan om korttidsstöd för perioden februari – juni 2021 är 30/6. Gå in på tillvaxtverket.se och läs mer eller hör av dig till oss, så kan vi berätta mer.

Omställningsstöd

10 juni 2021

Vill du söka omställningsstöd?

Senaste dag för ansökan för perioden mars – april 2021 är 30/6. Har du funderingar kring omställningsstöd, hör av dig till oss, så kan vi berätta mer.

/dev/