Nyheter: Juni 2021

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

10 juni 2021

Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till 2 000 kronor

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.

Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de möjligheter som finns sedan tidigare att ge skattefria gåvor till anställda, alltså t ex julgåvor får lämnas utöver ovanstående gåvovärde.

/dev/