Om företaget

Desai Ekonomi AB startades 2007. Bolaget har sitt säte i Linköping på Torvingeområdet. Företaget erbjuder hjälp med ekonomiska och administrativa tjänster på ett engagerat och professionellt sätt. Vi är idag 13 anställda.

Desai Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå men jobbar även rikstäckande med ett antal uppdrag. Vi erbjuder löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer m.m. Vi tror på en personlig, nära och varaktig relation med kunden för att få bästa resultat. Vi har en målsättning att vara en modern byrå med hög kunskapsnivå för såväl det lilla som det medelstora företaget.
Desai Ekonomi AB är anslutna till SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – Auktoriserade Redovisningskonsulter. SRF är Sveriges ledande branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter.

En auktoriserad redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. SRF:s kvalitetsbegrepp och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar medlemmarna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner. SRF:s krav på medlemmarna innebär att kunderna kan känna trygghet och bli garanterade kompetens på rätt nivå. SRF arbetar för att redovisningskonsulter anslutna till SRF ska vara ett självklart val för småföretagaren.

/dev/